top of page
jag sitter vid vatten hemsida 3.jpg

Naturligt Helande 

Teraputisk Healing 

Terapeutisk och Energitransformerande Healing är en healingmetod som på ett mjukt sätt helar de djupaste trauman, de starkaste övertygelserna och frigör den kraft och självkärlek som finns inom oss alla. 90 minuter av ren kärlek 

" Sessionerna är djupt helande och väldigt kraftfulla. De har betytt väldigt mycket för mig själv gett en ökad insikt vad i vad jag behövt förändra och det bästa av allt att det har varit en viktig del i att börja älska mig själv" 

Terapeutisk - för att insikterna är en oerhört viktig del av helandeprocessen. När vi förstår vad vi helat ocg vem vi varit, är det lätt att gå vidare i något nytt. 

Energitransformerande - för att vi i ett meditativt tillstånd på cellnivå förändrar det som varit. Där helar vi sår, ändrar övertygelser och tankebanor och öppnar ögonen för en mer själslig del av oss själva. 

Båda delarna skapar förutsättningar för klienten att verkligen förändra sitt liv och se sig själv ur en större kontext än tidigare. 

En Session Kan Beskrivas Så Här: 

Här får Du tryggt möta dina känslor, rädslor och motstånd så de kan komma upp till ytan och på att kärleksfullt sätt kännas och bearbetas och sedan släppa det du behöver och är redo för. 

Jag guidar dig och tillsammans tar vi oss vidare, tar in det nya, det du behöver få ta plats i ditt dig och i ditt liv. Vi lyssnar på dina känslor, behov och önskningar. 

Ett helande samtal som börjar med att jag lägger ett Medicinhjul med Lee Seger Healingkort. 

En vacker gammal ceremoni där du ser och förstår det som händer just nu, var du är, vad du behöver se och bearbeta och det ger dig även råd på din fortsatta väg framåt. 

Denna healing knyter an till Moder Jord och de fyra elementen. 

Läggningen hjälper oss att se din situation, din fråga ur olika perspektiv och hur du kan komma vidare. Korten är även kopplade till chakrasystemet och dina olika processer. Ett sätt att lära känna dig själv på en djupare nivå. 

Vi samtalar om medicinhjulet sen guidar jag dig till att slappna av i meditation. Där vägleder jag dig att möta de känslor, rädslor som finns. Tryggt och kärleksfullt! Det ger ett djupt helande och om större förståelse för det du processar nu och varför och vad vi behöver titta djupare på. 

Sessionerna är djupt helande och väldigt kraftfulla. De har gett mig en ökad insikt om vad jag behöver och vad jag behöver förändra och släppa taget om att ta tag i. Det har helat djupa saker i mig och har varit en viktig del i att börja älska mig själv.  

Samtalet sker via telefon och du behöver ha hörlurar på dig. Då kan du vara helt avslappnad och ta hand om dig själv och vila efteråt om du behöver det. Samtalet är 90 minuter. 

Boka gärna via sms 0702322505 eller gabriella.e.erenger@gmail.com 

About: About Us
bottom of page